– เนื้อกระดาษคุณภาพดี ผิวเรียบลื่น
– สีกระดาษสวย เนียนสม่ำเสมอตลอดแผ่น
– ใช้งานได้ทั้ง 2 หน้า ให้ความคุ้มค่าที่มากกว่า
– เย็บมุงหลังคา
– เส้น : เส้นเดี่ยวกั้นหน้าแดง
– ปกพิมพ์ 4 สี
– ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 160 x 235 มม.

แบ่งออกเป็น
– NO.555 (16 แผ่นรวมปก กระดาษ 50 แกรม บรรจุ 5 โหล)
– NO.777 (20 แผ่นรวมปก กระดาษ 55 แกรม บรรจุ 5 โหล)
– NO.666 (36 แผ่นรวมปก กระดาษ 50 แกรม บรรจุ 30 โหล)
– NO.888 (42 แผ่นรวมปก กระดาษ 55 แกรม บรรจุ 25 โหล)