– ปกเคลือบพลาสติก
– เข้าเล่มแบบสันห่วงลวด เปิดกางออกง่าย
– สีกระดาษนวล ลดแสงสะท้อน ถนอมสายตา เขียนได้นานกว่า
– เส้นบรรทัด ช่วยจัดระเบียบการเขียนให้เรียบร้อย
– เหมาะสำหรับเขียนหรือจดบันทึกต่าง ๆ
– ขนาดสมุด (กว้าง x ยาว) : 14.8 × 21 ซม. (A5)
– ความหนากระดาษ : 70 แกรม
– สีกระดาษ : ขาว
– บรรจุ 50 แผ่น/เล่ม