– ปกกระดาษแข็งหุ้ม Duraplast กันน้ำและรอยขีดข่วน
– โดยเข้าเล่มแบบเย็บกี่ด้วยด้ายสีขาว
– หุ้มด้วยสันผ้า แน่นหนา คงทน
– ใช้เนื้อในกระดาษผิวเรียบความหนา 70 แกรม
– เขียนลื่น มองสะอาดตา
– มีเส้นบรรทัด ช่วยจัดระเบียบการเขียนให้เรียบร้อย
– เหมาะสำหรับเขียนหรือจดบันทึกต่างๆ

4/100A
ขนาดสมุด (กว้าง x ยาว) : 26.5 × 38.5 ซม.
บรรจุ 100 แผ่น/เล่ม

4/150A
ขนาดสมุด (กว้าง x ยาว) : 26.5 × 38.5 ซม.
บรรจุ 150 แผ่น/เล่ม

4/200A
ขนาดสมุด (กว้าง x ยาว) : 26.5 × 38.5 ซม.
บรรจุ 200 แผ่น/เล่ม

5/100A
ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว) : 21.5 × 30.5 ซม.
บรรจุ 100 แผ่น/เล่ม

5/150A
ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว) : 21.5 × 30.5 ซม.
บรรจุ 150 แผ่น/เล่ม

5/200A
ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว) : 21.5 × 30.5 ซม.
บรรจุ 200 แผ่น/เล่ม