– ใช้หรับจดบันทึกทั่วไป
– ลาย : คละลาย
– กระดาษหนา : 70 แกรม