– ห่อซองพลาสติกใส สวยงาม
– เนื้อกระดาษหนา เรียบเนียน เขียนไม่สะดุด ให้ความคุ้มค่า
– เส้นบรรทัดมาตรฐาน 1 ด้าน ช่วยจัดระเบียบการเขียนให้เรียบร้อย
– เหมาะสำหรับเขียนรายงาน จดบันทึกและฉีกเป็นแผ่นได้
– สีกระดาษ : ขาว
– กระดาษหนา : 60/70 แกรม
– ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 21 × 29.7 ซม. (A4)
– บรรจุ 40/200 แผ่น/แพ็ค