– กระดาษถนอมสายตา 80 แกรม
– ง่ายต่อการตรวจคำตอบ
– มีแผ่นตรวจให้ในห่อ
– จำนวนข้อ 60/80/100/120 ข้อ
– บรรจุ 200 แผ่น